FoU rapport - Organisering og ledelse av klyngeprosjekter

På vegne av Innovasjon Norge har Agderforskning og og Oxford Research utarbeidet en rapport om "Organisering og ledelse av klyngeprosjekter". Interessant lesing for både nye og mer modne klynger om kanskje den viktigste suksessfaktor for et klyngeprosjekt.

Rapporten gir en sammenstilling av relevant forskning om klyngeledelse, blant annet basert på erfaringer fra klynger støttet av NCE og GCE. Rapporten sammenstiller også resultater fra evalueringer av i alt 22 Arena- eller NCE-støttede klyngeprosjekter. Rapporten skal nå brukes som grunnlag for en oppdatering av klyngeprogrammets veileder om organisering og ledelse, og av programmets tilbud om fagseminar for styringsgruppene. Rapporten er publisert som FoU-rapport nr. 6/2014 fra Agderforskning.

Rapporten finner du til høyre på siden: