Innovation Express Utlysning 2015

Innovation Express Utlysning 2015

BSR Innovation Express lyser ut midler til internasjonalisering av små og mellomstore bedrifter gjennom klynger og nettverkssamarbeid. Meld deg på Matchmaking-Event i København 17. - 18. september og forbered søknad innen 30. oktober.

Hva er Innovation Express?

Innovation Express er et tiltak med formål å støtte internasjonalisering av små og mellomstore bedrifter (SMBer) gjennom klynge- og nettverksamarbeid. Utlysningen er finansiert av nasjonale virkemiddelaktører, hvor Innovasjon Norge er ansvarlig fra norsk side. 

Hva kan Innovation Express finansiere?

Innovation Express støtter prosjekter med samarbeid mellom SMBer i to eller flere land gjennom klynge eller nettverksorganisasjoner. Fra norsk side kan vi støtte alle samarbeidsaktiviteter i utlysningen:

 • - Workshops og studie turer ( Workshops and study trips)
 • - Nettverks- og speeddating aktiviteter (Networking and speed-dating activities)
 • - Aktiviteter knyttet til markedsundersøkelser (Market research activities)
 • - Teknologi/kunnskapsoverføring (Technology/knowledge transfer)
 • - Rekruttering/opplæring/utdannelse (Recruitment/Training/education)
 • - Tversektoriell klynge-til klyngesamarbeid (Cross sectorial inter-cluster activities)
 • - Forstudier til forskning- og innovasjonsprosjekter (Feasability studies and piloting prior to  RDI projects)
 • - Klynge-til-klynge strategiutviklings aktiviteterr ( Intercluster strategy development activities)

 Norsk finansiering:

Innovasjon Norge vil finansiere prosjekter med norsk partner. Den offentlige finansieringsrammen er på 100.000 - 250.000 NOK per prosjekt (merk at dette gjelder kun den norske søkeren i prosjektet).  Prosjektenes varighet vil typisk være 12-18 måneder. Innovasjon Norge stiller med opptil 50 prosent av prosjektkostnadene, resten må være privat finansiert, enten i form av egenfinansiering eller ved egeninnsats. 

Hvem kan søke?

Godkjente støttemottakere er klyngeorganisasjoner og innovasjonsnettverk lokalisert i et geografisk område innenfor deltakerlandene. Søknader sendes inn av klyngeorganisasjonen eller nettverket og må vise hvordan samarbeid med partnere i andre land skal bidra til å fremme internasjonalisering av de deltakende SMBene. 

Kvalifiseringskriterier:

En søknad må:

 • - sendes inn av en juridisk enhet som representerer et bedriftsnettverk eller klyngeorganisasjon
 • - inkludere aktiviteter som omfatter deltakelse fra minst tre SMBer fra hvert deltakerland ( det oppfordres til, og anbefales at mer enn tre SMBer deltar). Store selskaper, universiteter, forskningsinstitutter og andre organisasjoner kan også delta i søknader
 • - inkludere klyngeorganisasjoner eller bedriftsnettverk fra minst to land knyttet til utlysningen.

Tidligere erfaringer i Innovation Express understreker viktigheten av lederskap og eierskap til prosjektet i de deltagende SMB’ene for at prosjekt skal lykkes, dette vil vektlegges i bedømmingen av søknader. Videre vil følgende kriterier være viktige i bedømmingen av søknader:

•             Målsetning (verdien av det internasjonale samarbeidet)

•             Partnerskapets styrke og lederskap

•             Relevansen for SMB

Som del av Innovation Express arrangeres det den 17-18 september 3rd BSR Stars Cluster-2-Cluster Conference and Matchmaking Event i København https://www.b2match.eu/cluster-to-cluster-2015

Her kan man lære mer om Innovation Express, og ikke minst benytte seg av anledningen til å møte potensielle partnere (fjorårets event hadde 300 deltagere som representerte 150 klynger fra 24 land)  

Tidsplan

Følgende tidsplanen gjelder for utlysningen.

 • - Utlysningen åpnet 1. mai 2015
 • - Cluster-to-Cluster Matchmaking Event 17-18. september 2015.
 • - Søknadsfrist 30. oktober 2015
 • - Tilbakemelding til søkere 27. november 2015
 • - Første dato for prosjektstart 1. januar 2016 

All informasjon om utlysningen og elektronisk søknad er å finne på http://www.bsrstars.se/project/bsr-innovation-express/ 

Kontaktperson Innovasjon Norge : Eivind Petershagen:  eipet@innovasjonnorge.no tlf: 90161505