Klynger deler Design Thinking kompetanse

Stort engasjement når DesignArena holder Workshop hos Arena Heidner

Engasjementet er stort og latteren sitter løst når designklyngen DesignArena holder Design Thinking-workshop for bioklyngen Arena Heidner. Blant deltakerne finner vi forskere, toppledere, innnovasjonsledere, marketingsjefer og gründere.

Menneskefokus og tverrfaglighet

”Design Thinking handler om kreativitet og tverrfaglig innovasjon, med sterkt fokus på mennesket.  Løsningene våre skal ikke bare fungere, mennesker må klare å bruke dem og de skal ha lyst til å bruke dem,” sier underviser Federico Lozano. I tillegg til å undervise ved NTNU, er han fagansvarlig for den tverrfaglige Design Thinking-utdanningen DT Bergen, som DesignArena har tatt initiativ til i samarbeid med Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. 

”Vi ingeniører liker egentlig best å bygge noe i laben vår som vi selv har lyst på, og som funker,” sier NTNU-professor Martin Steinert fra podiet. ”Hvis brukerne ikke skjønner hvordan de skal bruke det, skylder vi det gjerne på dem og ikke på produktet. Denne holdningen må vi prøve å forandre.  Hvis vi skal lage gode løsninger må vi ut av laben og finne ut hvem brukerne faktisk er og hva de ønsker seg.” 

Dette krever forskjellige kompetanser.  I Design Thinking er for eksempel etnografi og antropologi viktige komponenter for å kunne empatisere med menneskene. Virkelig forstå hvor skoen trykker – helst bedre enn de forstår det selv.  

Reelle observasjoner heller enn fokusgrupper

”Når vi observerer folk i reelle situasjoner, og stiller spørsmål med Design Thinking-brillene på, er det helt annerledes enn når en gruppe er tatt ut av sitt naturlige miljø og satt sammen for å svare på spørsmål.  I fokusgrupper ser du med én gang hvem som styrer samtalen, hvem som tilpasser svarene sine for å passe inn i gruppen, og ikke minst ser du at folk har en tendens til ikke å være ærlige i slike settinger - ofte ubevisst. Det de sier er noe helt annet enn det de faktisk gjør. Eneste måten å virkelig få vite hva folk tenker, føler og gjør, er å være en del av det de opplever.” sier Anita Steinstad – en av fasilitatorene fra DesignArena og kreativ leder i OktanOrangeriet.

Fail early to succeed sooner

Tidlig prototyping og testing, kombinert med kontinuerlig forbedring og tilbakemelding fra brukere er også en viktig del av Design Thinking-prosessen. Vi lærer mer av å prøve ting i praksis, snarere enn å sitte ved skrivebordet og tenke ut hvordan det kommer til å fungere. I starten, når vi jobber med papp, duct-tape og strips, koster det lite å gjøre feil. Da kan vi virkelig eksperimentere med flere løsninger. 

Et nytt perspektiv

”Dette er en liten smakebit på Design Thinking, og hva det går an å gjøre ute i bedriftene når deltakerne kommer tilbake,” sier Lozano.  ”Vårt mål er både å vekke en interesse hos deltakerne, og gi dem nok kreativ selvtillit til å prøve ut i hvert fall et par av disse verktøyene i sine egne virksomheter.

De hyggeligste tilbakemeldingene jeg får er når tidligere studenter og workshopdeltakere forteller at de har begynt å løse problemer på en mye mer kreativ måte, og at de har fått et annet perspektiv på ting.”

Og det ser ut til at Lozano lykkes med dette også denne gang. Torunn Aasmundstad jobber som forsker hos Norsvin, og kommer fra et fag som baserer seg på massedata og statistikk. ”Jeg synes at disse to dagene har vært utrolig artig og mer lærerikt enn jeg på forhånd hadde trodd,” sier hun og fortsetter. ”For meg var det veldig interessant å få et annet perspektiv. Innen mitt fagfelt er vi ofte opptatt av å kunne sette to streker under svaret – dette var en påminner om at det finnes en verden utenfor boksen, og at vi i noen sammenhenger kan få like mye ut av 60-70 intervjuobjekter som av massestatistikk.  Jeg skulle veldig gjerne ha lært mer om dette!”

En annen som er fornøyd med workshop’en er innovasjonssjef i TINE, Christine Irvine. ”Design Thinking er en relativt ny metodikk som vi har latt oss imponere av, og som vi ønsker å benytte oss mer av.  Dette var en ypperlig mulighet til å få teste det litt ut.” Irvine grep muligheten til å få workshop-deltakerne til å øve i praksis på TINEs egne utfordringer innenfor juice og snack-markedet. ”Noe av det jeg tar med meg herfra er den eksplorative og grundige innsiktsfasen.  Hittil har vi benyttet oss mye av fokusgruppeintervjuer. Jeg ser nå at vi kanskje skal gå grundigere til verks for å hente ut de viktige gullkornene fra vår dialog med forbrukerne.”

Design og oksesæd

Selskapet Spermvital jobber med å forlenge levetiden til oksesæd etter inseminasjon, og har hatt designkompetanse med i utviklingen av selskapet helt fra starten for fire år siden.  Selskapet skal nå også i gang med et Designdrevet InnovasjonsProsjekt (DIP) rundt industrialisering av teknologien sin. ”Det har vært veldig mange interessante budskap i workshop’en. Vi  er et forskningstungt selskap som hele tiden må være vitenskapelig fundert, men vi bør i større grad trekke inn brukerinnsikt og gjøre produktet vårt mest mulig enkelt og attraktivt for alle de forskjellige interessentene,” sier daglig leder Nils Christian Steig. ”Noe av det vi håper å oppnå i DIP’et er et helhetlig konsept som strekker seg fra pakningsdesign og produksjon og helt over i design av tjenester rundt vår leveranse.”

For klyngeledelsen i Arena Heidner og DesignArena har hensikten med workshopen også vært å så et frø for videre prosjektsamarbeid mellom bedriftene i klyngene våre. Vi er veldig fornøyde, sier Brit R. Johansen, prosjektleder i Arena Heidner. ”I forkant av workshop’en måtte vi jobbe for å forklare bedriftene at dette ikke handler om styling og pynt, men at det er snakk om en strategisk innovasjonsmetodikk.  Nå som folk har fått en bedre forståelse tror jeg det kommer til å bli en mye større etterspørsel. Ut fra alle de positive tilbakemeldingene jeg har fått ser det ut til at vi nå har en liten skare av ambassadører for metodikken. Nå handler det om å ta det videre i praksis i bedriftene, og der er et samarbeid med DesignArenas bedrifter veldig spennende!”