Utlysning av Innovasjonsrammen 2019

Utlysning av Innovasjonsrammen

Gjennom Innovasjonsrammen vil vi stimulere små og mellomstore klyngebedrifter til å samarbeide om å utvikle ideer til nye innovasjonsprosjekter.

Prosjektene det søkes om støtte til kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektide fram til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet.

 

I dokumentene til høyre finner dere: 

  • En beskrivelse av årets Innovasjonsramme
  • En veileder til Innovasjonsrammen
  • Malen som bedriftene skal benytte for å beskrive prosjektforslagene sine
  • Malen klyngene skal benytte når de hr prioritert prosjektforslagene fra medlemsbedriftene. 

Søknadsfristen for Innovasjonsrammen er satt til 03.05.2019. 

 

 

  Årets prosess

Utfyllende informasjon

1

Klyngeprogrammet informerer om utlysningen

 

2

Klyngene informerer sine bedrifter om tilbudet om støtte gjennom Innovasjonsrammen og ber om forslag til prosjekter fra sine bedrifter

 

3

Bedrifter melder inn forslag til sin klyngeorganisasjon. Dette gjøres på den vedlagte malen.

Se "Mal for klyngebedrifter" og 

4

Klyngen vurderer – og prioriterer - innkomne forslag fra sine bedrifter med grunnlag i gitte kriterier.

Se "Veileder til Innovasjonsrammen"

5

Klyngen sender inn til klyngeprogrammet minimum to og maksimum fire prosjektforslag.

Søknadsfrist 03.05.2019

SE "Mal prioriteringen til klyngene"

 

Et eget vurderingspanel opprettet av klyngeprogrammet vurderer alle innkomne forslag og kommer med en anbefaling om hvilke prosjekter som bør støttes. Det sendes en melding til klyngene om hvilke prosjekter fra klyngen som anbefales/ikke anbefales.Klyngen gir beskjed til sine bedrifter om dette utfallet. 

 

7

De bedriftene som har fått en positiv anbefaling på sine forslag oppretter en søknad gjennom Innovasjon Norges søknadsportal.

Søknadsfrist 14.06.2019

Innovasjon Norges søknadsportal

 “Min side” 

8

Innovasjon Norge behandler de innsendte søknadene.