Klyngesøknader 2017

28 søknader kom inn til klyngeprogrammet i år. Disse fordelte seg over 17 Arena, tre forlengelsesøknader og åtte NCE-søknader.

Dette er oversikten over årets søkander. 

Arena  
Søker Prosjektnavn
VisitOSLO Arena Oslo - The Smart Event city
Fornybarklyngen  Fornybarklyngen 
Fosen Innovasjon MIDSEC
Norwegian Electric Roads Cluster Norwegian Electric Roads Cluster 
Nordic Edge ARENA Smart City
Maritim Forum Ocean Industry Forum Oslofjord
Kunnskapsparken
Helgeland AS
Arctic Cluster Team – ACT 
The Life Science Cluster  The Life Science Cluster 
Tequity Cluster Tequity Cluster
Norwegian Energy Solutions Norwegian Energy Solution - Energy 
Greater Stavanger Norwegian Mechanical Cluster 
Atheno Arena Smart Prosjektindustri
Forksningsparken i Narvik  Betong og byggearbeid i arktisk klima
Kongsberg Innovasjon  ARENA Sustainable Autonomous Mobility Systems
Marin Energi Testsenter AS Norwegian Offshore Wind Cluster 
Kunnskapsparken Origo AS, Smart Construction Cluster 
Kunnskapsparken Nord  Sjømatklyngen Senja

 

Arena-forlengelser  
Søker Prosjektnavn
Norwegian Smart Care Cluster  Norwegian Smart Care Cluster 
SINTEF Raufoss Manufacturing AS i4Plastic
Abelia Norwegian Fashion Hub

 

 

NCE  
Applicant Project name
VinterTroms AS NCE Arctic365
Usus AS  NCE USUS
NCE Fintech NCE Fintech
iKuben NCE iKuben – Rapid Transformation
Subsea Valley  NCE Energy Technology
Kunnskapsparken Bodø AS Mining & Mineral Cluster Norway
Hedmark Kunnskapspark AS NCE Heidner 
InnOpp-cluster NCE Tomorrow´s Tourism