Klyngesøknader 2017

28 søknader kom inn til NIC-programmet i år. Disse foredelte seg på 17 Arena-søknader, tre forlengelsesøknader og åtte NCE-søknader.

Den 16.oktober vil det offentliggjøres hvilke klynger som blir tatt opp i programmet. 

Dette er en oversikt over søknadene som kom inn i år:Arena-søknader

 

Arena-forlengelse

 

NCE-søknader