Kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter - Utlysing av omstillingsmotor

Innovasjon Norge inviterer klynger til et nasjonalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter med sikte på raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. Søknadsfristen er 20. september.

 Omstillingsmotoren er en satsing i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, som skiller seg fra øvrig aktivitet i klyngeprogrammet ved at den skal gi effekt for bedrifter utenfor klyngene. 

Utlysningen

Innovasjon Norge har satt av 30 millioner kroner til satsingen, og utlyser 2 - 4 oppdrag med oppstart i november 2017. Søknadsfristener20. september 2017 kl 12.00.

Utlysningen retter seg mot dynamiske næringsmiljøer. Dette kan være én eller flere etablerte klynger eller et konsortium med partnere fra ulike klynger og næringsmiljøer.

Fornyelse og omstilling for SMB`er

Klyngene som får oppdrag fra Omstillingsmotor-satsingen skal i løpet av 13 måneder gi minst 300 bedrifter over hele landet tilgang til oppdatert kompetanse, metoder og verktøy på områder som innovasjonsevne, bærekraft og muliggjørende teknologier viktig for norsk næringsliv de neste årene.

Dette skal bidra til raskere fornyelse og omstilling av produkter, løsninger tjenester, produksjonsmetoder og forretningsmodeller.

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte for potensielle søkere ble avholdt 23. juni kl 12.30 – 14.00 på Radisson Blue Airport Hotel, Gardermoen.

Mer om utlysningen og utlysningsdokumenter finner du her

Pressemelding om tiltaket finner du her