Mineralklyngen - Første Silver Label sertifiserte klynge i Norge

Prosjektleder Rune Finsveen mottar bekreftesle på at de er blitt en sølvsertifisert klynge

Mange klynger i Norwegian Innovation Clusters er sertifisert av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). De er enten sertifisert som Bronze eller Gold. Men nå har Norge også fått sin første Silver Label sertifiserte klynge.

Klyngeledelsen i Mineralklynge Norge har nå fått en sølv-godkjenning innen Cluster Management Excellence. Det er første gang en klynge i Norge har fått en slik godkjenning, som European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) står bak. Sist klyngen ble vurdert var i 2016, og Mineralklyngen er vurdert på følgende forbedringsområder: samarbeid innad i klyngen, arbeidsgrupper og aktiviteter og tjenester innenfor klyngeledelsen.  

- Vi er glade for anerkjennelsen, sier prosjektleder Rune Finsveen. - Dette er et bevis for at vi har jobbet riktig, og en viktig motivasjon for videre forbedring som til syvende og sist skal komme medlemmene til gode. 

Bakgrunn

Mineralklynge Norge er en samarbeidsarena med fokus på forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i mineralnæringen. Her samarbeider bedrifter, FoU- og utdanningsinstitusjoner om å skape vekst og utvikling i næringen, og bidra til et grønt skifte og ny industriell aktivitet i Norge. Klyngen består av 32 medlemmer, flere av dem konserner med både gruvedrift og prosessindustri. 

Mineralklynge Norge har vært gjennom denne type benchmarking to ganger før, og har hatt bronse-godkjenning. I den siste prosessen har klyngen blitt vurdert av Tor-Arne Bellika og Eivind Petershagen fra Innovation Performance, som er de eneste i Norge som er godkjent av ESCA til å gjennomføre slike revisjoner.