Næringsklynger 2015

Les om hvordan klyngene gjør en forskjell og bidrar til økt verdiskaping i "Næringsklynger 2015 - for fremtidens innovative næringsliv".

I magasinet presenterrer Norwegian Innovation Clusters noe av det som gjøres i klyngene, og hvilke effekter det har. Her finner du gode eksempler på at klyngene bidrar til raskere omstilling og at det i klyngene stimuleres til mer næringsrettet forskning.

Du kan lese magasinet i pdf-versjon her, og du kan bestille papirversjon ved å ta kontakt med oss.

God lesing!