Norwegian Innovation Cluster Forum 2016

Statsminister Erna Solberg snakker til deltgarene på Norwegian Innovation Cluster forum den 8.september i Bergen

Flere enn 175 personer fra klynge-Norge kom til Bergen for å dele erfaringer og diskutere hvilken rolle klyngene skal ha framover. I sin Innovasjonstale i år, gjorde administrerende direktør i Innovasjon Norge det klart at klyngene skal være en motor i omstillingen og digitaliseringen av norsk næringsliv. Tema på konferansen var derfor: Hvordan skal de gjøre det? Hva virker, hva gir størst effekt?

Lærer av de siste ti årene for å satse de ti neste

Samarbeid - vår nye konkurransekraft, er tittelen på årets arrangement. Gjennom ti år har bedrifter, kunnskapsmiljøer og offentlige næringsaktører samarbeidet for å skape næringsmiljøer som er blant de fremste i Norge og i verden innenfor sine områder. Nå står klyngeprogrammet ved et veiskille.

Fremveksten av nye teknologier, strengere krav til miljøhensyn og sterkere global konkurranse utfordrer næringslivet over hele verden – og Norge er intet unntak. Klyngene har selv kommet med forslag til videreutvikling, og disse innspillene blir satt under lupen på seminaret.

Tungvektere

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var blant dem som innledet om klyngenes rolle i fornyingen av næringslivet. Det internasjonale perspektivet er avgjørende, og derfor stod Christian Ketels fra Harvard Business School på talerstolen torsdag. Det samme gjorde blant andre Finans Norges leder Idar Kreutzer, som tydelig satte det grønne perspektivet på dagsordenen.

Kjersti Kleven, styreleder i Norsk Industri og i Kleven, og tidligere konsernsjef i SINTEF, Unni Steinsmo bidro også inn med sine refleksjoner basert på sine erfaringer. Innovasjon Norges divisjonsdirektør for vekstbedrifter og klynger, Mona Skaret, trakk opp konturene av et fornyet klyngeprogram - Klynge Norge 2.0.

 

Presentasjonene fra arrangementet finner dere på høyre side og her finner dere klyngefilmen som ble vist på konferansen: