Nye klynger 2016

Nye glade klyngeledere sammen med statssekretær Dilek Ayhan og lederne fra Siva, NFR og IN

Mandag 20. juni 2016 ble 4 nye klynger tatt opp i Norwegian Innovation Clusters på Arena- og NCE nivået. Leverandørsiden til havbasert matproduksjon, skognæringen, tunellsikkerhet og solenergi blir nå spennende aktører inn i klyngefamilien. Etter veldig hard konkurranse konkluderte programrådet med å ta opp et nytt NCE, og 3 nye Arena-prosjekt. I tillegg tilbys det forlengelse til 5 prosjekter i Arena porteføljen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Dilek Ayhan presenterte de nye klyngene på et eget arrangement på Sentralen i Oslo. Dette er:

Norwegian Centres of Expertise:                                                                                         

Aquatech Cluster i Trøndelag, som er en sammenslåing av de tidligere Arena-prosjektene akvArena og Smart Water er nytt NCE. Klyngen har en stor ressursbase på mer enn 100 medlemmer. Målet er å levere teknologi for bærekraftig vekst i havbasert matproduksjon, og å etablere en global posisjon på området.

Tre nye Arena-prosjekter:

46 aktører som arbeider innenfor skog er gått sammen i Arena Skognæringa i Trøndelag. Her finner vi større bedrifter i tett samarbeid med små og mellomstore virksomheter, offentlige aktører, forsknings- og utviklingsaktører. Dette prosjektet bør være godt rustet til å realisere sin hovedvisjon: Å ta en ledende rolle innen utviklingen i bioøkonomien.

Norwegian Tunnel Safety Cluster holder til i Rogaland. Klyngen består blant annet av oljeleverandørbedrifter som har funnet nye markedsområder. Klyngen har 69 medlemmer, og formålet er å utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for å kommersialisere eksisterende og nye løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.

Solengergiklyngen er en sammenslutning av 60 aktører i hele verdikjeden på Østlandet og Sørlandet. Klyngeprosjektet skal bidra til vekst for norsk solenerginæring, økt bruk av solenergi globalt, elektrisitet til nye grupper i utviklingsland og å redusere negative konsekvenser fra lite miljøvennlig energibruk.

I tillegg til de nye klyngene, har Subsea Valley, Legasea, Designarena, Norwegian Room og Arktisk Maritim Klynge fått forlenget sin status som Arena-prosjekt.

Vi håper både nye og «gamle» klynger kan bidra til omstilling og vekst i norsk økonomi framover, og ser muligheter ved å spille på hverandre i spennende fellesprosjekter.