Streaming av innspillskonferanse

NIC

Her kan dere se live stream fra Innspillskonferansen.

Link stream

 

Agenda for innspillskonferansen

 10.00 -11.00  Klyngenes rolle i omstilling og økonomisk vekst

  10.00 – 10.10 Åpning ved Anita Krohn Traaseth – innledning og høydepunkter fra evalueringen
  10.10 – 10.20  Hovedfunn i evalueringen – Rolf Røtnes – Samfunnsøkonomisk analyse
  10.20 – 10.35     Hovedutfordringer for omstilling og vekst i næringslivet - klyngenes rolle. Rune Foshaug 
  10.35 – 10.45     Startups – hvordan kan klyngene spille en rolle i «Dødens dal»? Tor Bækkelund – StartupLab   
  10.45 – 11.00     Fremtidige behov i den industrielle utvikling. Tanker rundt klyngenes rolle. Knut E. Sunde                 

11.00 – 11.15     Pause

11.15 -12.00  Innspill fra næringsliv, forskning og utdanning

11.15 – 11.35     Hvilken rolle bør klyngene spille i videre omstilling av norsk næringsliv? Rune Fitjar - UiS
11.35  - 11.50     Internasjonale klyngetrender – Emily Wise Universitetet i Lund
11.50 -  12.00     Forskning og høyere utdanning - viktig for omstilling og konkurransekraft – Anne Kjersti Fahlvik - NFR

 

 http://innovasjonnorge.23video.com/innspillskonferanse-norwegian-innovation