Oppdatering Katapult

Katapult

Etter vurdering av de i alt 38 næringsmiljøene som har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult er ni kvalifiserte kandidater videre fra trinn I.

Søkerne er vurdert utfra hvorvidt katapult-senteret vil tilby tjenester relatert til en muliggjørende teknologi viktig for norsk næringsliv de neste årene, hvorvidt søker anses å representerer den fremste kompetansen innenfor teknologiområdet i Norge, og om søker vil kunne tilby små- og mellomstore bedrifter over hele landet attraktive tjenester innenfor testing, simulering eller visualisering.

Et katapult-senter skal tilby fasiliteter for å teste, simulere eller visualisere teknologi, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Det skal:

  • Tilby utstyr, fasiliteter og kompetanse til bedrifter over hele landet, og dermed kunne fungere som et nasjonalt flerbrukssenter
  • Spesialisere sin virksomhet innenfor en eller flere muliggjørende teknologier og dermed være relevant for bedrifter innenfor ulike bransjer og sektorer
  • Ha god tilgang til kompetanse og ressurser av høy kvalitet
  • Kunne dokumentere et tett samarbeid med FoUoI-miljøer og en sterk næringslivsforankring
  • Kunne dokumentere et forpliktende eierskap og en realistisk og bærekraftig driftsmodell
  • Mobilisere små og mellomstore bedrifter til bruk av senteret og kunne vise til etablerte strukturer og samarbeidsformer som sikrer høy bruksfrekvens 

 

Etter vurderinger opp mot fastsatte kriterier er følgende ni kandidater invitert videre til trinn II i søknadsprosessen:  

 

Prosjekt

Søker

Muliggjørende teknologi

Sted

Digital Health Catapult

Norway Health Tech

Digitalisering

Oslo

Katapultsenter for fremtidens materialer

Elkem AS

Avanserte materialer

Agder

Kongsberg katapult, radikalt design for nye produksjonsmetoder

Kongsberg Innovasjon AS

Avanserte materialer og produksjonsteknologi

Buskerud

Sustainable Marine Innovation Arena

NCE Maritime Clean Tech

Digitalisering, miljøteknologi

Hordaland

Marine Industry 4.0 Catapult

SINTEF Ocean AS

Digitalisering, avansert produksjonsteknologi, avanserte materialer og fotonikk

Sør-Trøndelag

Norwegian Manufacturing Technology Center

SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Avanserte materialer produksjonsteknologi, robotikk og automatisering

Oppland

Senter for anvendt digital intelligens

Smart Innovation Norway AS

Digitalisering, maskinlæring, kunstig intelligens

Østfold

Verify the Solution

Verify the Solution AS

Mikro- og nanoelektronikk

Vestfold

Norsk katapult for digital og virtuell testing

ÅKP Blue Innovation Arena AS

Visualisering, virtuell/forsterket virkelighet

Møre og Romsdal

 

Frist for å levere søknad i trinn II er 29. september. I forkant av dette vil det avholdes dialog-/forhandlingsmøter med miljøene. Første utvelgelse under ordningen skjer 20. oktober.