Utlysning 2016 - Nye klyngeprosjekter

Norwegian Innovation Clusters inviterer til forslag til nye klyngeprosjekter innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-prosjekter

Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.  I 2016 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klyngeprosjekter som skal få støtte fra programmet. Utlysningen er åpen for forslag innenfor:

  1. Arena – nye prosjekter

  2. Arena – forlengelse av prosjekter i tredje driftsår for ytterligere to år

  3. Norwegian Centres of Expertise (NCE) –nye prosjekter

Utlysningen og den etterfølgende vurderingen skjer i to trinn:

  1. Innhenting av skisser til nye klyngeprosjekter til nivåene Arena og NCE. Innsending av prosjektskisse er obligatorisk for å kunne sende inn komplett prosjektsøknad. Mottatte skisser vurderes av programledelsen og det gis en rådgivende tilbakemelding om man bør gå videre i søkeprosessen.

Frist for innsending av prosjektskisser: 26.02.2016 kl. 15:00

  1. Innsending av prosjektsøknader til Arena og NCE, samt forlengelse av pågående Arena-prosjekter. Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning.

Frist for innsending av prosjektsøknader: 29.04.2016 kl. 15:00

Prosjektskisser og søknader skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no

Her finnes nærmere informasjon om utlysningen, samt søknadsmaler og vurderingskriterier.  Vi viser også til den vedlagte programbeskrivelsen.

Informasjonsmøte for mulige søkere avholdes 21. januar 2016 kl. 10:00-16:00 på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Gardermoen. Se eget program for dette møtet. Vi ber om påmelding innen 18. januar.