Utlysninger rettet mot klynger i 2017

I dokumentene i margen til venstre med navnet "Utlysninger 2017" finnes en oversikt over de utlysningene som klynger kan søke på hos Innovasjon Norge. I dokumentet "Utlysninger i Norges Forskningsråd" finner dere relevante utlysninger fra Forskningsrådet.

Noen utlysninger er kun rettet mot klynger som er, eller har vært, en del av Norwegian Innovation Cluster-programmet andre er åpne for alle organisasjoner som er registrert som en klynge.

 

"Utlysninger 2017" er et dokument dere kan manøvrere dere gjennom ved å klikke på navnene på utlysningene øverst i dokumentet.

Mer informasjon om Innovasjonsrammen finner dere her

Les nøye gjennom beskrivelsene og ta kontakt dersom dere skulle ha noen spørsmål. 

Lykke til!