Utlysninger rettet mot klynger i 2018

I dokumentene i margen til venstre med navnet "Utlysninger 2018" finnes en oversikt over de utlysningene som klynger kan søke på hos Innovasjon Norge.

Noen utlysninger er kun rettet mot klynger som er, eller har vært, en del av Norwegian Innovation Cluster-programmet andre er åpne for alle organisasjoner som er registrert som en klynge.

 "Utlysninger 2018" er et dokument dere kan manøvrere dere gjennom ved å klikke på navnene på utlysningene øverst i dokumentet.

Mer informasjon om Innovasjonsrammen finner dere her.

Esøknadsmalen til Innovasjonsrammen finner dere her

Les nøye gjennom beskrivelsene og ta kontakt dersom dere skulle ha noen spørsmål.