Informasjonsmøte utlysing klyngeprogrammet 2019

I forbindelse med klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters utlysning på Arena og Arena Pro nivå, inviteres til informasjonsmøte om utlysningen

Norwegian Innovaton Clusters inviterer klynger til å søke om opptak i klyngeprogrammet med finansiering fra 2020. Som tilbud til mulige søkere vil det bli gitt informasjon om tilbudets innhold, krav/kriterier og om søknadsprosessen

13. juni
10:00
Radisson Blue Gardermoen Hotel

Målgruppe: Aktuelle søkere av klyngeprogrammet

Arrangeres av: Innovasjon Norge

Pris:

Påmeldingsfrist: 10.06.2019

På informasjonsmøtet vil det bli orientert kort om programmets innhold og forventninger til klynger som blir tatt opp. Videre vil det bli en gjennomgang av kriterier og hvordan søknadsprosessen er lagt opp.

Agenda for dagen

10.00 Velkommen
10.15 Introduksjon om programmet
14.45 Programmets utlysning
13.30 Lunsj i fellesområdet
12.00 Mulighet for individuelle møter

Det vil være mulig å stille spørsmål i plenum, men også mulighet til å booke individuelle møter i etterkant av informasjonsmøte. Vennligst be om dette under registreringen nedenfor i feltet "Spesielle forhold".

Møtet vil bli streamet for de som ikke har anledning til å møte, og vil bli lagt ut som opptak i etterkant. Vi nevner også at Innovasjon Norges regionale klyngerpågivere er gode hjelpere i vurdering av å sende søknad.

 

Linken til streamingen finner dere her

 

Vel Møtt!