I DENNE VEILEDEREN finner du kunnskap, erfaringer og råd om hvordan klyngeprosjekter kan drives effektivt og målrettet – for å styrke konkurransekraften i partnerbedriftene.

Faser i et klyngeliv