Publikasjoner

Norwegian Innovation Clusters utarbeider temahefter om viktige satsingsområder for klyngene. Her kan du hente inspirasjon og oppdatere deg på hva status er i klyngene. I utgir programmet årlig magasinet Næringsklynger der du kan lese hva norske næringsklynger oppnår gjennom samarbeid!