Resultater

Klynger gjør en forskjell for verdiskapingen i næringslivet. Gjennom samarbeid bidrar de til økt nyskaping, raskere omstilling og at det blir attraktivt å investere i norskbaserte arbeidsplasser.

Mer næringsrettet forskning, styrket næringsrettet utdanningstilbud, samarbeid med kompetansemiljøer, felles innovasjonsplattformer, overføring av teknologi mellom sektorer, samt kobling av gründere og etablert næringsliv bidrar til økt verdiskaping hos partnerbedriftene. Her finner du artikler som illustrerer hvordan Norwegian Innovasjon Clusters-programmet bidrar.