Grønnsaks-sensor gir økt lønnsomhet

- Nå lanserer vi AgriMon i det internasjonale markedet, sier administrerende direktør i 7Sense Products AS Max J. Tangen.

Det ansatteide selskapet med lang erfaring fra elektronikkbransjen, har utviklet et overvåkingssystem for grønnsaker som bidrar til mindre svinn, og dermed større lønnsomhet for matprodusentene. 

- I tillegg til mindre svinn, vil systemet bidra til økt kunnskap om lagring og lageroptimalisering, samt økt trygghet hos produsentene gjennom 24/7-overvåking, sier Max J. Tangen.

NCE Micro- and Nanotechnology er som klynge i en litt særegen situasjon, etter som produkter og løsninger fra partnerbedriftene kan benyttes innenfor nær sagt alle områder.

AgriMon er et svært brukervennlig, fleksibelt og robust system til lagerovervåking av grønnsaker som eksempelvis potet, salat, løk og gulrot. Måleenhetene er trådløse, og har svært lang rekkevidde slik at de kan plasseres en rekke steder hvor det ønskes mer informasjon eller kontroll over temperatur, fuktighet og evt. CO2. Systemet varsler dersom kritiske målegrenser brytes, eksempelvis ved kuldeinnslag i kjølelageret eller for høy CO2 i potetlageret. Mulighetene og fordelene er mange.

- Systemet kan brukes til å overvåke vinterlagring, men også overvåking av kjølelager med frukt og grønnsaker, samt overvåking av klimaet i veksthus, sier Max J. Tangen.

Interessen har vært stor fra hele landet. Neste år starter også salget internasjonalt, men markedsarbeidet har allerede startet.

Systemet er lansert i Danmark, og vil snart bli lansert i Sverige. Går det bra i våre naboland, står de store landbrukslandene for tur. Men 7Sense ønsker først en vintersesong der systemet blir testet i Norge, samt en kontrollert utrulling av salget.

 

Utviklet og produsert i klyngen

Mectro AS og Oswo AS står for produksjonen av AgriMon-systemet. De har bidratt i utviklingsarbeidet, og er som 7Sense, partnere i NCE Micro- and Nanotechnology.

Ideen oppstod på et tenketank-arrangement der VRI hadde invitert nøkkelpersoner fra landbruk og teknologi sammen. En matprodusent stilte spørsmålet om det var mulig å ha sensorer inni potetbingen.

- Det viser verdien av å bringe ulike miljøer sammen. På det tidspunktet hadde vi ikke tenkt på at denne teknologien kunne gjøre nytte for seg i en potetbinge, sier Max J. Tangen.

Neste skritt var å verifisere teknologien, samt kartlegge hvorvidt dette faktisk vil ha verdi for landbruket, og om det var interesse for det. Et forprosjekt mellom Norsk Landbruksrådgivning Viken og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), samt utvalgte produsenter, og med støtte fra VRI Vestfold bidro til å realisere ideen. Videre har utviklingen fått støtte fra Innovasjon Norge gjennom Innovasjonsrammen.

AgriMon fikk de nødvendige sertifikatene for å kunne starte salget i mars 2015.

 

Stort internasjonalt marked

- Det norske markedet er på anslagsvis 100 millioner kroner, og utgjør en forsvinnende liten del av det europeiske markedet. Responsen så langt er svært positiv, sier Max J. Tangen.

I landbruket er det investert mye i lagerkapasitet, og grønnsakslagrene representerer store verdier. Men, det er gjort lite for å holde oversikt over hvordan det står til med grønnsakene. Det kan lett bli skjebnesvangert for kvaliteten.

- Innovasjonsrammen gjorde det mulig å kickstarte dette utviklingsprosjektet, sier daglig leder i NCE Micro- and Nanotechnology, Roger Dalseg.

Innovasjonsrammen ble delt ut til klynger i Norwegian Innovation Clusters-programmet for første gang i 2013. Totalrammen var på 10 millioner og er i år økt til 13 millioner gjennom et samarbeid med Miljøteknologiordningen. Første året nådde seks klynger opp i konkurransen. I år ble det delt ut ti rammer. Innovasjonsrammen skal stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter. Klyngen prioriterer selv prosjektene.

- Vi hadde lenge sett behovet og var en av pådriverne til klyngeprogrammet om å få ekstra midler til en slik ordning. Når den kom på plass har vi markedsført muligheten både i nyhetsbrev, på felles frokostmøter ute i bedriftene og i møter med enkeltbedrifter.

7Sense kom til Dalseg med ideen om å sette sammen aktører til et prosjekt for sensorløsning for grønnsakslagre. Etter noen avklaringer ble søknad sendt fra 7Sense og behandlet samme dag av klyngeleder i samarbeid med styringsgruppens leder. Positiv innstilling ble sendt til Innovasjon Norges kundeansvarlig, og kort tid etter var prosjektet innvilget.

- Rask avklaring bidro til at utviklingsarbeidet kom kjapt i gang og kunne gjennomføres med god fart, sier Dalseg. I dette tilfellet var dette essensielt for et produkt som adresserer et sesongbetont behov.

AgriMon-systemet benytter kjent sensorteknologi på et nytt område.

- Selv om vi i vårt miljø har mye fokus på utvikling av ny teknologi, er det samtidig et stort potensial i å anvende bedriftenes teknologi på nye områder, ikke minst når dette settes sammen i smarte systemer.

Prosjekter som AgriMon, der flere bedrifter samarbeider for å nå nye markeder, er det stadig flere eksempler på.

- Vi bruker innovasjonsrammen aktivt til å få flere slike prosjekter i gang, også mot andre klynger, sier Roger Dalseg.