Deler kompetanse - får økt konkurransekraft

Å halvere antall ingeniørtimer i engineeringsprosessen vil styrke konkurransekraften betydelig, sier Tom Nordgård i FMC Technologies. I regi av NCE Systems Engineering, Kongsberg har bedrifter i klyngen delt erfaringer og utviklet nye innovasjonsmetoder.

Å halvere antall ingeniørtimer i engineeringsprosessen vil styrke konkurransekraften betydelig, sier Tom Nordgård i FMC Technologies. I regi av NCE Systems Engineering, Kongsberg har bedrifter i klyngen delt erfaringer og utviklet nye innovasjonsmetoder.

Subseabedriften FMC Technologies har gjennom et pilotprosjekt sett på hvordan en del av engineeringsprosessen for ”choke moduler” til oljeindustrien kan effektiviseres.

Det viste seg at antall ingeniørtimer kunne mer enn halveres. Nå ser FMC Technologies på andre deler av produksjonsprosessen og ”eksporterer” de nye metodene til øvrige deler av sin globale virksomhet.

- Erfaringer fra andre bransjer i klyngen kombinert med bidrag fra de beste ekspertene i verden på disse områdene har gjort det mulig for oss å utvikle en bedre innovasjonsprosess. Det er et svært viktig ”verktøy” for å videreutvikle vår virksomhet, sier Tom Nordgård.

Nordgård er Global Program Manager, System & Product Lifecycle Management i FMC Technologies. Hans team har sammen med Kongsberg Automotive, Kongsberg Gruppen og Kongsberg Devotek de siste tre årene jobbet sammen med NTNU og internasjonale eksperter for å utvikle en bedre innovasjonsprosess etter blant annet Lean-prinsippene og økt gjenbruk av kompetanse.

Dette ble gjort i regi av NCE Systems Engineering, Kongsberg innenfor rammen av et kunnskapsbasert innovasjonsprosjekt. Formålet var å spille hverandre bedre til å gjennomføre innovasjonsprosesser i egen bedrift. Kunnskapsprosjektet ble finansiert med 30 millioner kroner gjennom Brukerstyrt Innovasjonsarena i Forskningsrådet.

Prosjektet startet med å samle beste praksis fra de forskjellige bransjene gjennom styrte workshops og deretter innhente relevante deler av den globale kunnskapsfronten fra eksperter. Kombinert med videre forskning har man utviklet ny kunnskap som nå implementeres i de deltagende bedriftene. Implementering i de forskjellige bedriftene må tilpasses bedriftenes forretningssystemer og ledelseskultur for å oppnå maksimal effekt. Mer enn 250 personer jobber nå med å implementere og ta i bruk denne nye kompetansen og metodikken i de deltagende bedriftene.

Når verdensledende eksperter har vært på Kongsberg og jobbet med veldefinerte utfordringer i de enkelte bedriftene, har prosjektet samtidig arrangert «åpne» forelesninger for alle klyngebedriftene og studenter.

- Å dele kunnskap og erfaring med andre industribedrifter har vært verdifullt, sier Dag Espen Tegdal, Lean Manager, Kongsberg Defence Systems, Missile Systems i Kongsberg Gruppen. 

For Kongsberg Defence Systems har denne prosessen vært tredelt. Første fase handlet om å bygge kunnskap gjennom fellesprosjektet i klyngen. I neste omgang har de definert de viktigste områdene for forbedring, samt testet ut nye metoder. I tredje fase handler det om gjenbruksmuligheter internt og om å rulle ut løsningene med gode testresultater. 

Smartere innovasjonsprosesser

Skal Norge opprettholde sin industrielle konkurransekraft, må lønnsnivået kompenseres med høyere kompetanse og større effektivitet i ingeniør- og produksjonsprosessene.

- Ved å dele erfaringer innenfor rammen av et kompetanseprosjekt har bedriftene kunnet utvikle smartere innovasjonsprosesser. Det styrker posisjonen for Kongsberg-baserte aktiviteter i de globale teknologibedriftene, sier daglig leder i NCE Systems Engineering, Kongsberg, Torkil Bjørnson.

Fellesnevneren i NCE Systems Engineering, Kongsberg er kompetanse, ikke bransjetilknytning. I dette prosjektet er dette utnyttet til fulle. I bilindustrien finner vi de mest konkurranseutsatte bedriftene, i forsvarsindustrien finner vi det mest omfattende teknologiinnholdet, i subseaindustrien er det ofte svært store prosjekter med ulike team som går parallelt.

Kongsberg Automotive, Kongsberg Gruppen, FMC Technologies og Kongsberg Devotek implementerer nå disse nye metodene i virksomhetene på Kongsberg, og i sine globale virksomheter. 

- Kunnskapsprosjektet ser ut til å gi bedriftene et viktig innovativt forsprang, hvor gevinsten kan være kortere ”time to market” og lavere kostnader. Frigitte kompetanseressurser vil også kunne benyttes for å øke systemenes ytelse, og på den måten styrke konkurransekraften, sier Torkil Bjørnson.

Overføring av kunnskap til nye generasjoner

Høgskolen i Buskerud og Vestfold har fulgt prosjektet og trukket ut felles essens som basis for to nye mastergradskurs i Lean Product Development og i Knowledge Management. Det første dreier seg om kostnadseffektive prosesser og det andre om deling, forvaltning og overføring av kunnskap.

Det er også gjennomført et PhD-studium ved NTNU i Trondheim. NCE Systems Engineering, Kongsberg har også etablert en nasjonal, faglig møteplass med KBD Forum, sammen med Norsk Industri. Der arrangeres det årlige fagkonferanser med erfaringsdeling og bidrag fra verdensledende eksperter.