Raskere, sikrere og billigere

Hvordan bruke et ubemannet fartøy til noe annet enn et leketøy? Jo, den må kunne gjøre samme jobb som bemannede fartøyer gjør i dag, bare billigere, helst også sikrere og raskere. Det begynte med en frokost i NCE Instrumentation-regi.

Maritime Robotics har over mange år utviklet ideen om å bruke en ubemannet båt for å kartlegge havbunnen, måle strøm og saltinnhold eller sniffe olje og gass. NORBIT har på sin side arbeidet med å utvikle et kompakt multistrålesonar for kartlegging av havbunnen.

Å installere sonaren i det ubemannede fartøyet, er i prinsippet en enkel idè, basert på kjent teknologi. Likevel er det mange barrierer som skal overvinnes før en ny løsning kan presenteres i markedet.

- NCE Instrumentation var utløsende for dette prosjektet. Vi var begge en del av samme klynge, så en del av tillitsgrunnlaget var allerede på plass. Dessuten hadde vi et rammeverk for å etablere et prosjekt, og vi fikk noe økonomisk støtte til å utvikle løsningen. Det var helt avgjørende, sier daglig leder Vegard Evjen Hovstein i Maritime Robotics.

Klyngen arrangerer ca 50 frokostmøter med ulike temaer, gjennom året, og går videre med ca 25 potensielle utviklingsprosjekter. I første omgang avklares grunnlaget gjennom en workshop, før en eventuelt etablerer et utviklingsprosjekt.

Med støtte fra NCE Instrumentation gikk de to bedriftene i gang med å sy sammen en løsning av Maritime Robotics USV og NORBITs multistrålesonar for å kartlegge havbunnen.

Kartlegging av havbunnen har til nå blitt utført ved hjelp av ekkolodd eller sonarer montert på konvensjonelle båter som i sakte fart kjører i et såkalt «gressklippermønster» over de områder som skal kartlegges. Metoden krever større båter med mannskap og en solid dose tålmodighet.

Det ubemannede fartøyet er knappe seks meter, veier bare 1700 kg og kan fjernstyres fra hvor som helst i verden. Testing viser at det er godt egnet til å kartlegge havbunnen, særlig på grunt vann hvor større båter ikke kommer til. Løsningen utvikles kontinuerlig, men planlegges lansert i markedet våren 2015. 

Store forventninger

- Med vår løsning vil en kunne kartlegge havbunnen billigere, sikrere og kanskje også raskere, sier daglig leder Vegard Evjen Hovstein i Maritime Robotics.

Det er et stort marked innenfor kartlegging av havbunnen i forbindelse med arbeid med tunneler, broer, rørledninger, plattformer og installasjoner under vann.

- Vi opplever stor interesse fra hele verden. Det er særlig kostnadsbildet og risikoreduksjon ved kartlegging på grunt vann, som trigger interessen, sier Evjen Hovstein.

Mulig med ny teknologi

NORBITs nye sonar skiller seg fra andre multistrålesonarer ved at den er liten, kompakt, selvdreven og har integrert alle sensorer som er nødvendig for å utføre høyoppløselig bunnkartlegging. Dette gjør den egnet til å sitte i et ubemannet fartøy.

- Gjennom klyngen kommer vi i kontakt med mange spennende bedrifter som har utsyn mot markedsområder som er komplementære til våre kjernemarkeder. NCE Instrumentation er en viktig nettverksarena for oss.  Samarbeidsprosjektet med Maritime Robotics er etter vår vurdering et godt eksempel på et prosjekt som NCE Instrumentation har vært en avgjørende fasilitator for, sier CTO i NORBIT SubSea Arild Søraunet. 

NORBITs sonar, som er på størrelse med en håndball, lager et topografisk bunnkart basert på ekkoet fra lydsignaler som sendes mot havbunnen. Kombinert med posisjonsdata sendes dette fortløpende til ønsket mottaker hvor som helst i verden.

Bare begynnelsen

Maritime Robotics har en patentert teknologi for koordinert operasjon av flere ubemannede fartøyer. Da kan èn person styre eksempelvis to-tre ubemannede fartøyer. Dette vil gi en ytterligere effektiviseringsgevinst.

Bruksområdet kan også utvides ved å installere andre sensorer i det ubemannede fartøyet. Da kan det ubemannede fartøyet eksempelvis måle strøm og saltinnhold eller sniffe olje og gass. Det åpner for nye markedsmuligheter.

- Vi ser store muligheter på flere områder, men det er helt avgjørende at vi klarer å utvikle løsninger i samarbeid med partnere som har topp teknologi på området. Det er mer krevende enn det kanskje høres ut for, sier Evjen Hovstein.