Sikrer tette gassrør

Sikrer tette gassrør

Med god hjelp fra samarbeidspartnere i NCE Instrumentation har det Trondheims-baserte selskapet Sensorlink utviklet et system som skal overvåke korrosjonsdannelse i gassrør under vann.

Når BP i 2018 starter produksjon av gass på Sha Deniz II-feltet i det Kaspiske hav utenfor Aserbajdsjan, skal en av verdens største gass-forekomster føres i rør via Georgia, Tyrkia og Italia til det europeiske markedet. 500 km av den 3.500 km lange rørledningen vil gå under vann - helt ned til 850 meter under havets overflate. Systemet fra Sensorlink skal sikre tette gassrør.

Oppdraget er et gjennombrudd for Sensorlink og en viktig bekreftelse for klyngens satsing på subsea-markedet. 

- Det sterke miljøet i trondheimsregionen og gode samarbeidsrelasjoner ble avgjørende i kvalifiseringen til kontrakten. De har også vært avgjørende for utviklingen av systemet, sier Harald Sleire, administrerende direktør i Sensorlink.

Naturgass fra Det kaspiske hav til Italia vil gjøre Europa mindre avhengig av Russland.

Best på presisjon

Sensorlink skal de neste to årene levere ti enheter av typen UltraMonit® høypresisjons korrosjonsovervåkingssystem til det BP-opererte olje- og gassfeltet Shah Deniz. Kontrakten er på 50 millioner kroner.

Systemet skal brukes til å sikre helt tette rørledninger under vann ved å overvåke korrosjonsrater. Systemet gir også tilbakemeldinger i sanntid om effektiviteten av injiserte korrosjonshemmere.

Med et meget høyt presisjonsnivå kan overvåkingssystemet påvise mikrometerendringer i korrosjonsraten. Denne evnen skiller Sensorlinks system fra mange av konkurrentene og var årsaken til at selskapet ble invitert med i et kvalifiseringsløp for denne kontrakten.

Gode partnere gir suksess

Korrosjonsovervåkingssystemet er utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge og partnere i næringsklyngen NCE Instrumentation. Næringsklyngen har vært avgjørende for Sensorlink i kvalifiseringsrunden.

UltraMonit®-teknologien ble opprinnelig utviklet i samarbeid med Statoil og Gassco, og deretter kommersialisert av Sensorlink. Systemet ble først kvalifisert til å fungere sammen med DEH (Direct Electric Heat), i samarbeid med BP og SINTEF.

- I oppstarten av prosjektet var finansiering fra Innovasjon Norge helt avgjørende , sier Harald Sleire.

I flere stadier av kvalifiseringen samarbeidet Sensorlink tett med NCE Instrumentation-partnere. Inventas på subsea-design, Simpro på produksjon, vibrasjon og temperaturkvalifisering (ISO 13626-8), og Norbit på trykktesting og kvalitetssikring.

Sensorlink har også jobbet tett med Axess Orkanger på sveisekvalifisering og med Bredero Shaw på termisk overflatebehandling. I sluttfasen av kvalifiseringen samarbeidet Sensorlink med Statoil Rotvoll for å gjennomføre såkalt TRL4 testing, der hele UltraMonit®-enheten ble trykktestet i sjøvann i 48 timer for å fastslå at systemet er fullt funksjonelt i sitt naturlige driftsmiljø på vanndybder ned til 2000 meter.

- Dette prosjektet markerer et viktig gjennombrudd for Sensorlink i subseamarkedet. Vi har sikret et høyt aktivitetsnivå fremover og en mulighet til å utvikle selskapet videre, sier Harald Sleire.