"Smarte" kraftmaster

"Smarte" kraftmaster

Fremtidens kraftmaster er av aluminium og identifiserer selv feil, fjerner is ved overvekt og varsler når det trengs vedlikehold. Dette har NCE Raufoss, NCE Micro-and Nanotechnology og SINTEF Raufoss Manufacturing funnet ut sammen.

Markedspotensialet for ”smarte” kraftmaster er enormt. SINTEF, bedrifter i NCE Raufoss og NCE Micro and Nanotechnology arbeider sammen om prosjektet Ask4Cluster og utvikler smarte master til distribusjonsnettet og høyspentnettet i aluminium med integrert sensorikk. De nye mastene vil ha sanntids overvåking og automatisk styring av enkelte vedlikeholdsoppgaver.

- Det internasjonale markedet er enormt, og de smarte aluminiumsmastene vil gi et betydelig bidrag til verdiskaping og arbeidsplasser for de involverte bedriftene i Horten- og Raufoss-regionen, sier daglig leder i NCE Micro- and Nanotechnology, Roger Ingebrigt Dalseg.

Aluminium er enklest

Kreosotimpregnert tre er miljøskadelig og vil antagelig bli totalforbudt i EU-området fra 2018 også for strømnettet. Stål er tungt. Kompositt er foreløpig for dyrt. Aluminium er et godt alternativ. Det er sterkt, lett, har god styrke og er bestandig mot vær og vind. Det brukes i mange forskjellige stolper og skilt, men ikke av kraftbransjen. 

Aluminiumsmastene som er utviklet i klynge-til-klynge samarbeidet Ask4Cluster er enkle å produsere, transportere og montere. De har en levetid på 100 år og kan så resirkuleres til andre produkter.

Prosjektet har vært diskutert mellom klyngene i flere år før det startet opp i 2014. Et komplett anlegg skal etter planen testes ut med Eidsiva Nett i 2016. Markedslansering vil formodentlig skje i 2017.

I oppstarten har klyngeadministrasjonen styrt prosessen med å hente inn aktuelle partnere og få etablert prosjektet. Nå spiller de en nøkkelrolle for å sikre god fremdrift i prosjektet.

- Vi har invitert bedriftene i klyngene med, så må de være aktive, utnytte mulighetene og finne sin plass. Nå som utviklingsarbeidet nærmer seg slutten, har klyngene en viktig rolle med å få prosjektet over i kommersialiseringsfasen, sier Dalseg.

Neste steg er å finne frem til gode løsninger for effektiv produksjon, transport og montering, samt starte markedsarbeidet.

Bredt sammensatt

Utviklingsprosjektet går over 2,5 år og støttes med fem millioner kroner fra Regionale Forskningsfond Innlandet og Oslofjordfondet. Det skal resultere i et kommersielt grunnlag for produksjon av ”smarte” kraftmaster i aluminium til regional- og/eller distribusjonsnettet i Norge. I neste omgang er ambisjonene å lansere dette i det internasjonale markedet. Et bredt sammensatt konsortium med bedrifter fra de to klyngene er med i prosjektet.

Fra Raufoss-miljøet er det syv partnere, inkludert SINTEF Raufoss Manufacturing. Eidsiva Vekst er kraftkonsernets investeringsselskap med syv ansatte. De samarbeider med Eidsiva Nett som overfører strøm til kunder i Hedmark og Oppland. Hydal Aluminium Profiler har 124 ansatte og er en av Skandinavias ledende leverandører av ekstruderte, bearbeidede og overflatebehandlede aluminiumprofiler og komponenter.

Lena Metall AS er en mekanisk bedrift med 12 ansatte som arbeider innen bøying og bearbeiding av aluminiumprofiler. Varmpresse Metall AS  har 25 ansatte og bearbeider produkter av materialer som aluminium, stål og messing. TotAL-Gruppen (Toten Aluminium) er en industriell nettverksorganisasjon med formål å styrke innovasjon og verdiskapning i bedrifter engasjert i foredling av aluminium. KommIn er et investerings- og kommersialiseringsselskap i NCE Raufoss. I tillegg er NTNU med på forskningssiden.

Fra Horten-miljøet er tre partnere med. Broentech Solutions AS er en oppstartsbedrift som utvikler og leverer avansert programvare for ”Internet of Things”-løsninger, distribuerte målingssystemer for innhenting, prosessering, visualisering og distribusjon av ulike typer data. Aiwell AS er et teknologiselskap med åtte ansatte som leverer styrings- og alarmsystem, blant annet smarte løsninger for snøsmelting på kunstgressbaner og tak over hele Norge.

7Sense Products AS er en del av innovasjonshuset 7Sense i Horten og leverer sensorbaserte overvåkingssystemer. Innovasjonshuset har åtte ansatte og har spesialisert seg innen elektronikkdesign, kretskortutlegg, radiokommunikasjon for overføring av data og integrert programvareutvikling.

Stort og smått

- Små- og mellomstore bedrifter har korte beslutningsveier og stor fart når de bestemmer seg. Her stiller sjefene på møtet og sier ”ja” der og da. De store bedriftene er mer selvgående og har mer ressurser, sier prosjektleder i Ask4Cluster, Silje Aschehoug.

Selv om sensorikk- og metallbransjen i utgangspunktet er relativt forskjellig, har det ikke preget samarbeidet i prosjektet.

- Bedriftene er ikke så forskjellige som en skulle tro. De er relativt like med engasjerte ildsjeler og hvordan de jobber, sier Silje Aschehoug.

Sensorikken i mastene vil medføre at vedlikeholdet utføres når det trengs, og ikke kun etter en forhåndsdefinert tidsplan. Mastene vil få en funksjonell design for å gjøre hverdagen sikrere og bedre for dem som skal drive vedlikehold.

- Vi har hatt tett dialog med dem som er ute i felten, og har funnet frem til løsninger som vil gjøre deres hverdag lettere og sikrere, sier Aschehoug.