«Smooth» alderdom

"Smooth" alderdom

En frisk, smakfull smoothie på sengekanten om kvelden gir bedre alderdom. Det motvirker underernæring, forebygger fallulykker og utsetter alderdommens forfall. Det er erfaringen fra prosjektet «Nattfaste» på sykehjem i Time kommune.

Rundt 300 millioner måltider serveres årlig i norske institusjoner tilrettelagt for syke og eldre. Den demografiske utviklingen tilsier at dersom en skal opprettholde dagens tilbud de neste årene vil behovet passere én milliard måltider innen 2050. Det vil kreve mange nye stillinger og et langt større helsebudsjett enn i dag.

- Vi må bruke den kompetansen vi har, sammen, for å finne frem til nye produkter, tjenester og løsninger tilpasset mennesker i høy alder.  Dette kan bidra til øket grad av egenomsorg og god livskvalitet. Det er en viktig samfunnsoppgave,sier daglig leder i NCE Culinology og Måltidets Hus i Stavanger, Arna Smistad.

NCE Culinology har sammen med Måltidets hus AS de siste årene gjennomført flere samarbeidsprosjekter vedrørende eldre og kosthold. Det har ført frem til storsatsingen «Maten er ikke gitt før den er spist», som startet opp i 2013.

- Ved å se mat og måltid i en større sammenheng har vi etablert en kompetanseplattform, og lagt et godt grunnlag for viktige innovasjoner. Ved å by på en  ”kvelds-smoothie”  til beboerne på sykehjem kan en  bedre nattesøvnen og forebygge fallulykker.  Dette er bare en forsmak på hva vi vil få ut av dette, sier Arna Smistad.

Gjesten i midten

Gjestens behov står i sentrum for samarbeidet – enten det er en forbruker, beboer eller pasient. Selv et enkelt måltid har mange elementer. Det handler i større eller mindre grad om helse, gastronomi, mat-teknologi, pleie, måltidsservice, prosessflyt og velferdsteknologi.

Ulike fagdisipliner som matfag, medisin, pleie, restaurantledelse, logistikk og velferdsteknologi har jobbet sammen for å definere behov, utfordringer og kunnskapsgap. Seks områder er foreløpig pekt ut og organisert i ulike delprosjekter.

«Nattfaste» er det første delprosjektet som er gjennomført. ”Konsistenstilpasset mat” har fått finansiering og skal startes opp. Ytterligere fire delprosjekter er i planleggingsfasen.

- Dette har brakt partnerne i NCE Culinology sammen med andre aktører innenfor helsesektorene og andre områder, som også har en ”aksje” i den enkeltes måltid, sier Arna Smistad.

Et eksempel er porselensprodusenten Figgjo AS, som planlegger et prosjekt sammen med SESAM, Måltidets Hus, Sandnes Matservice, Norsk Hotellhøgskole ved UiS for å finne ut av hvordan serviset påvirker spiseatferden. Internasjonale studier har dokumentert at farge og form påvirker spiseatferd hos personer med en demens diagnose. Dersom dette kan overføres til serviset, har en funnet et nytt virkemiddel for omsorg av mennesker med denne diagnosen.

- NCE Culinology har gjennom «Maten er ikke gitt før den er spist» skapt en ny klynge rundt ernæring til eldre, som nå kobler seg til en tredje klynge, Norwegian Smart Care Cluster. Det gir spennende muligheter, sier Arna Smistad.

Venter dramatiske endringer

Feil- og underernæring hos eldre er en av de største helsemessige utfordringer samfunnet står overfor. Årlig brukes store summer på behandling, pleie og omsorg av eldre. Nasjonale helsebudsjett i store deler av den vestlige verden strekker ikke til, og foran oss står eldrebølgen.  

- Det må skje dramatiske endringer innen helse og omsorgssektoren, sier Arna Smistad.

Det mest sannsynlige er at en ikke bygger ut sykehjemsektoren i takt med en økende andel eldre mennesker. Det betyr at en større andel personer må kunne bo lengre i egen bolig. For å kunne oppnå dette, er det personlige funksjonsnivået av stor betydning. Et godt og sunt kosthold, samt tilgjengelige funksjonelle produkter og tjenester blir da avgjørende.

- I fremtiden må tilpassede mat og måltidsløsninger kunne tilbys kommersielt til hjemmeboende mennesker uavhengig av alder og helsetilstand. Det er et stort og spennende marked for mange av våre partnerbedrifter, sier Arna Smistad.

Smoothie som nattmat

Normalt tar det ca 11 timer å tømme kroppens næringslager. Da starter nedbryting av muskulatur og fettlager. På sikt kan tap av muskelmasse få alvorlige konsekvenser for personer med høy alder eller kroniske sykdommer som allerede har redusert muskelmasse. En lengre periode med nattfaste vil da forverre tilstanden.

Det er også påvist en sammenheng mellom underernæring og fallulykker hos eldre. Svake muskler og uro på grunn av lang nattfaste kan øke risikoen for fall. Sultfølelse om natten kan dessuten forårsake søvnløshet. Som igjen går utover allmenntilstanden.

Det er med andre ord flere gode grunner til at eldre bør ta til seg næring uten at det går for lang tid. På sykehjem og aldershjem er det imidlertid ikke uvanlig at det går mer enn 11 timer  fra kveldsmat til frokost. Dette er strid med retningslinjer for kosthold samtidig som det svekker den eldres ernæringsstatus.

Etter erfaringer fra samarbeidet med Älmhult kommune i Sverige, har Time kommune med støtte fra VRI Rogaland gjennomført et prosjekt for å redusere nattfaste ved sykehjemmene i kommunen.  Det ble arrangert en inspirasjonskonferanse for alle ansatte ved kommunens sykehjem. Problemstillingen ble belyst samtidig som løsninger ble skissert.

- Løsningen ble å tilby beboerne næringsrik, appetittlig og god «smoothie» laget på stedet dersom de våkner i løpet av natten. Eldre på sykehjem i kommunen kan takke NCE Culinology for initiativet og som en helt avgjørende pådriver, sier kommunalsjef Omsorg i Time kommune Anlaug Ringvold Mesfin.

At ”gjesten” i noen grad kan velge smak, variasjon i frukt og grønnsaker, at den serveres i stett-glass og måten en spør har vist seg avgjørende for appetitten og at beboerne på sykehjemmene tar til seg nødvendig næring.

- Vi er blitt flinkere til å bruke et større register av virkemidler, sier Anlaug Ringvold Mesfin.