Utlysninger

Utlysninger som er relevante for klynger og nettverk vil blir lagt ut på dette området.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet kan bistå med søknadene.