EU finansiering for klynger

EU-utlysninger rettet mot klynger

2018 utlysningen for europeisk klyngesamarbeid for utvikling av nye industrielle verdikjeder er lansert og har frist 12. april 2018.

Tidligere har Norge fått svært god uttelling i konkurransen om Innosup prosjekter. Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster og Smart Innovation Halden har tilsammen fått 3 INNOSUP prosjekter enten som coorganiser eller partner.

 

https://www.clustercollaboration.eu/news/new-innosup-01-2018-2020-call-open-cluster-facilitated-projects-new