Utlysning i klyngeprogrammet 2018

Det arbeides i disse dager med å videreutvikle klyngesatsingen og det gjennomføres innspillskonferanser over det ganske land for å få innspill fra alle klyngenes interessenter og samarbeidspartnere i denne prosessen.

Ønsker du å delta på disse konferansene er det bare å ta kontakt med ditt regionale Innovasjon Norge kontor. Gikk du glipp av konferansen i din region, men ønsker å komme med innspill til klyngeprogrammet kan du ta kontakt med Kristianne Paasche i klyngeprogramledelsen i Innovasjon Norge.

Et resultat av dette utviklingsarbeidet er at det vil bli noen endringer på årets utlysning, sammenliknet med fjorårets utlysning. 
Nytt program vil bygge på og videreutvikle det eksisterende tilbudet, men hvilke endringer vi vil se i programmet vet i ikke per i dag. 
Datoen for lanseringen av nytt klyngeprogram er satt til 15.mai.

Tidsfristene dere kan forholde dere til er at utlysningen i klyngeprogrammet vil finne sted i medio mai og at skissefristen vil bli i slutten av juni.