Årets utlysning i klyngeprogrammet

Offentliggjøring av årets utlysning i klyngeprogrammet vil finne sted 8.juni og det vil bli holdt et informasjonsmøte 14.juni i Oslo.

Offentliggjøringen av årets utlysning i Norwegian Innovation Clusters vil finne sted 8.juni. 

Den 14.juni fra kl. 10.00 til kl.12.00 vil det gjennomføres et informasjonsmøte på KS Aganda i Oslo. 

Det vil bli åpnet for individuelle møter i etterkant. 

Første del av møtet vil bli streamet.