700 millioner kroner til innovative prosjekter i Romania og Bulgaria

700 millioner kroner til innovative prosjekter i Romania og Bulgaria

Oversikt over relevante utlysninger.

Innovasjon Norge har lansert 700 millioner kroner i EØS-midler til næringslivsprosjekter i Romania og Bulgaria. – Dette betyr store muligheter for norske bedrifter som ønsker å etablere samarbeid med rumenske og bulgarske selskaper. Dette er bare begynnelsen: Tilsammen fire milliarder kroner skal lyses ut under næringslivsprogrammer i 11 land i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa fra 2018 til 2020.

Leverandører av teknologi/produksjonsprosess, utviklere av teknologier/prosesser, leverandører av kompetanseheving og opplæring, eller interessenter i felles investeringer i produksjonsanlegg er i målgruppen for EØS-midlene. De første utlysningene vil støtte bedrifter som utvikler, tar i bruk eller kommersialiserer produkter eller tjenester innen digitalisering og grønn IKT, næringsutvikling knyttet til havrommet og helse- og velferdsteknologi. 

Her er en oversikt over aktuelle utlysingene på Innovasjon Norge nettside for EØS-midlene:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-options/  

Fristene er i oktober og november. Flere utlysninger vil nå følge i de nærmeste ukene og månedene.

 

Se ellers vår partner-database som er utelukkende for næringssamarbeid under EØS-midlene:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/partners/ 

Databasen inneholder i dag cirka 80 profiler – ved å legge inn profiler blir den mer og mer relevant.

 

Hele pressemeldingen finner dere her: 

https://www.innovasjonnorge.no/no/nyheter-liste/2018/700-millioner-kroner-til-innovative-prosjekter-i-romania-og-bulgaria/